Cầu loto TN - Thống kê cầu lô tô Tây Ninh hôm nay chính xác

Thống kê cầu loto xổ số Tây Ninh hôm nay

Biên độ 7 ngày:
 • 23
Biên độ 6 ngày:
 • 10
 • 13
 • 23
Biên độ 5 ngày:
 • 04
 • 10
 • 13
 • 15
 • 23
 • 27
 • 62
 • 79
 • 81
 • 83
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu biên độ: ngày tính từ ngày 20-07-2024. Dự đoán sẽ xuất hiện bộ số:
Vị trí số ghép lên cầu >>

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 18/07/2024

Giải 8 82
Giải 7 895
Giải 6 979923937015
Giải 5 5381
Giải 4 34194838216733355955120374111433543
Giải 3 8897330463
Giải 2 61008
Giải 1 02351
ĐB 118679
Bảng loto
08 14 15 21 33 37 43 51 55
63 73 79 81 82 93 94 95 99
Thông tin vị trí:
Bộ số hệ thống tính toán:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 11/07/2024

Giải 8 37
Giải 7 233
Giải 6 492190770170
Giải 5 2754
Giải 4 89120196382938910930764612607228893
Giải 3 6920846055
Giải 2 77878
Giải 1 68728
ĐB 342343
Bảng loto
08 20 21 28 30 33 37 38 43
54 55 61 70 72 77 78 89 93
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 04/07/2024

Giải 8 47
Giải 7 275
Giải 6 924293592570
Giải 5 8592
Giải 4 11058636055867289197371858198019651
Giải 3 5396664654
Giải 2 81568
Giải 1 57766
ĐB 393008
Bảng loto
05 08 42 47 51 54 58 59 66
66 68 70 72 75 80 85 92 97
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 27/06/2024

Giải 8 61
Giải 7 232
Giải 6 068950884895
Giải 5 2165
Giải 4 30708325862825628836507724731803382
Giải 3 9448702574
Giải 2 03186
Giải 1 34252
ĐB 912197
Bảng loto
08 18 32 36 52 56 61 65 72
74 82 86 86 87 88 89 95 97
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 20/06/2024

Giải 8 49
Giải 7 425
Giải 6 020773910796
Giải 5 6874
Giải 4 82830522894855015347962696164802911
Giải 3 8561485776
Giải 2 26838
Giải 1 53058
ĐB 541574
Bảng loto
07 11 14 25 30 38 47 48 49
50 58 69 74 74 76 89 91 96
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 13/06/2024

Giải 8 70
Giải 7 578
Giải 6 576219749945
Giải 5 8741
Giải 4 99974915040234517595214992716141437
Giải 3 6489515941
Giải 2 41846
Giải 1 11512
ĐB 154433
Bảng loto
04 12 33 37 41 41 45 45 46
61 62 70 74 74 78 95 95 99
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 06/06/2024

Giải 8 93
Giải 7 670
Giải 6 660112313616
Giải 5 9704
Giải 4 89370130619940271162007660299121219
Giải 3 1486542497
Giải 2 13036
Giải 1 93497
ĐB 320999
Bảng loto
01 02 04 16 19 31 36 61 62
65 66 70 70 91 93 97 97 99
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 30/05/2024

Giải 8 79
Giải 7 701
Giải 6 417314339859
Giải 5 7285
Giải 4 17998617051470247549095700320177375
Giải 3 7474705359
Giải 2 98379
Giải 1 04751
ĐB 284641
Bảng loto
01 01 02 05 33 41 47 49 51
59 59 70 73 75 79 79 85 98
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước: