Đề Bộ từ 00 đến 99 - Chi Tiết Các Bộ Số Trong Bộ Đề Lô Đề

Bộ đề từ 00 đến 99 chi tiết nhất năm 2023

* Bấm vào từng bộ đề để xem chi tiết
Bộ đề Chi tiết bộ đề
00 00, 05, 50, 55
01 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65
02 02, 20, 07, 70, 52, 25, 57, 75
03 03, 30, 08, 80, 53, 35, 58, 85
04 04, 40, 09, 90, 54, 45, 59, 95
05 05, 50, 00, 55
06 06, 60, 01, 10, 56, 65, 51, 15
07 07, 70, 02, 20, 57, 75, 52, 25
08 08, 80, 03, 30, 58, 85, 53, 35
09 09, 90, 04, 40, 59, 95, 54, 45
10 10, 01, 15, 51, 60, 06, 65, 56
11 11, 16, 61, 66
12 12, 21, 17, 71, 62, 26, 67, 76
13 13, 31, 18, 81, 63, 36, 68, 86
14 14, 41, 19, 91, 64, 46, 69, 96
15 15, 51, 10, 01, 65, 56, 60, 06
16 16, 61, 11, 66
17 17, 71, 12, 21, 67, 76, 62, 26
18 18, 81, 13, 31, 68, 86, 63, 36
19 19, 91, 14, 41, 69, 96, 64, 46
20 20, 02, 25, 52, 70, 07, 75, 57
21 21, 12, 26, 62, 71, 17, 76, 67
22 22, 27, 72, 77
23 23, 32, 28, 82, 73, 37, 78, 87
24 24, 42, 29, 92, 74, 47, 79, 97
25 25, 52, 20, 02, 75, 57, 70, 07
26 26, 62, 21, 12, 76, 67, 71, 17
27 27, 72, 22, 77
28 28, 82, 23, 32, 78, 87, 73, 37
29 29, 92, 24, 42, 79, 97, 74, 47
30 30, 03, 35, 53, 80, 08, 85, 58
31 31, 13, 36, 63, 81, 18, 86, 68
32 32, 23, 37, 73, 82, 28, 87, 78
33 33, 38, 83, 88
34 34, 43, 39, 93, 84, 48, 89, 98
35 35, 53, 30, 03, 85, 58, 80, 08
36 36, 63, 31, 13, 86, 68, 81, 18
37 37, 73, 32, 23, 87, 78, 82, 28
38 38, 83, 33, 88
39 39, 93, 34, 43, 89, 98, 84, 48
40 40, 04, 45, 54, 90, 09, 95, 59
41 41, 14, 46, 64, 91, 19, 96, 69
42 42, 24, 47, 74, 92, 29, 97, 79
43 43, 34, 48, 84, 93, 39, 98, 89
44 44, 49, 94, 99
45 45, 54, 40, 04, 95, 59, 90, 09
46 46, 64, 41, 14, 96, 69, 91, 19
47 47, 74, 42, 24, 97, 79, 92, 29
48 48, 84, 43, 34, 98, 89, 93, 39
49 49, 94, 44, 99
50 50, 05, 55, 00
51 51, 15, 56, 65, 01, 10, 06, 60
52 52, 25, 57, 75, 02, 20, 07, 70
53 53, 35, 58, 85, 03, 30, 08, 80
54 54, 45, 59, 95, 04, 40, 09, 90
55 55, 50, 05, 00
56 56, 65, 51, 15, 06, 60, 01, 10
57 57, 75, 52, 25, 07, 70, 02, 20
58 58, 85, 53, 35, 08, 80, 03, 30
59 59, 95, 54, 45, 09, 90, 04, 40
60 60, 06, 65, 56, 10, 01, 15, 51
61 61, 16, 66, 11
62 62, 26, 67, 76, 12, 21, 17, 71
63 63, 36, 68, 86, 13, 31, 18, 81
64 64, 46, 69, 96, 14, 41, 19, 91
65 65, 56, 60, 06, 15, 51, 10, 01
66 66, 61, 16, 11
67 67, 76, 62, 26, 17, 71, 12, 21
68 68, 86, 63, 36, 18, 81, 13, 31
69 69, 96, 64, 46, 19, 91, 14, 41
70 70, 07, 75, 57, 20, 02, 25, 52
71 71, 17, 76, 67, 21, 12, 26, 62
72 72, 27, 77, 22
73 73, 37, 78, 87, 23, 32, 28, 82
74 74, 47, 79, 97, 24, 42, 29, 92
75 75, 57, 70, 07, 25, 52, 20, 02
76 76, 67, 71, 17, 26, 62, 21, 12
77 77, 72, 27, 22
78 78, 87, 73, 37, 28, 82, 23, 32
79 79, 97, 74, 47, 29, 92, 24, 42
80 80, 08, 85, 58, 30, 03, 35, 53
81 81, 18, 86, 68, 31, 13, 36, 63
82 82, 28, 87, 78, 32, 23, 37, 73
83 83, 38, 88, 33
84 84, 48, 89, 98, 34, 43, 39, 93
85 85, 58, 80, 08, 35, 53, 30, 03
86 86, 68, 81, 18, 36, 63, 31, 13
87 87, 78, 82, 28, 37, 73, 32, 23
88 88, 83, 38, 33
89 89, 98, 84, 48, 39, 93, 34, 43
90 90, 09, 95, 59, 40, 04, 45, 54
91 91, 19, 96, 69, 41, 14, 46, 64
92 92, 29, 97, 79, 42, 24, 47, 74
93 93, 39, 98, 89, 43, 34, 48, 84
94 94, 49, 99, 44
95 95, 59, 90, 09, 45, 54, 40, 04
96 96, 69, 91, 19, 46, 64, 41, 14
97 97, 79, 92, 29, 47, 74, 42, 24
98 98, 89, 93, 39, 48, 84, 43, 34
99 99, 94, 49, 44

Giải thích khái niệm bộ đề - đề bộ trong xổ số miền Bắc

Chơi đề bộ là một trong những phương pháp được các đề thủ chuyên nghiệp áp dụng để chọn số đánh hàng ngày. Với những người thường xuyên săn hai số cuối giải đặc biệt thì cách chơi này có thể coi là một trong những phương pháp soi dàn đề hiệu quả.

Bộ đề (hay còn gọi là đề bộ) là một dàn số được ghép lại với nhau theo quy luật “bóng số” và số lộn. Số bóng là số chênh 5 đơn vị so với số gốc. (Ví dụ: Số 1 và 6 là “bóng” của nhau, số 0 và 5 là bóng của nhau). Số lộn là số đảo ngược của cặp số gốc (Ví dụ: 35 và 53 là cặp số lộn của nhau)

Cấu tạo của bộ đề sẽ bao gồm: Số gốc + số thứ nhất và bóng của số thứ hai + bóng số thứ nhất với số thứ hai + bóng của cả hai số + số lộn của tất cả những số trên. Như vậy, bộ bộ đề thường có từ 4 đến 8 cặp số.

Ví dụ: Bộ đề 08 bao gồm các số: 08, 80, 03, 30, 58, 85, 53, 35

Hướng dẫn tra cứu đề bộ đánh hàng ngày

Đôi khi bạn sẽ không nhớ rõ bộ đề gồm những số nào dẫn đến bỏ sót số đẹp trong bộ, do đó, tra cứu bảng Tổng hợp bộ đề từ 00 đến 99 chi tiết nhất năm 2023 sẽ giúp bạn không bỏ sót bất kỳ con số quan trọng nào.

Cách tra bộ đề như sau:

Bước 1: Chọn bộ đề

Tại bảng bộ đề 100 số từ 00 đến 99, bạn chọn bộ đề ở cột bên trái (số màu đỏ), tương ứng sẽ có bộ số đề chi tiết ở cột bên phải.

Bước 2: Tra tần suất các con số trong bộ đề

Khi bạn nhấn vào “Bộ đề” ở cột trái sẽ xem ngay mục thống kê chi tiết hai số cuối giải đặc biệt của riêng các bộ số trên với số ngày gan và ngày về gần nhất.

Bên cạnh đó, người chơi cũng có thể tham khảo đầu, đuôi giải đặc biệt lâu ngày chưa ra tính đến hôm nay.

Hướng dẫn đánh đề bộ chuẩn như chuyên gia

Hướng dẫn đánh đề bộ chuẩn như chuyên gia

Cách chơi đề bộ của các cao thủ miền Bắc

Mặc dù có thể đánh đề bộ cho cả 3 miền nhưng hiệu quả cao nhất vẫn là khi áp dụng cho xổ số miền Bắc. Bạn có thể tham khảo những cách chơi đề bộ sau đây:

Cách chơi thứ 1: Chơi theo sự kiện và cảm hứng

Tức là người chơi cảm thấy hứng thú nhất với số nào hoặc gặp một sự kiện, tin tức (tai nạn, người mất, số tuổi…) có liên quan đến cặp số nào thì đánh bộ đề theo cặp số đó.

Ví dụ: Hôm nay sinh nhật 27 tuổi một người bạn thân thì đánh bộ đề 27 gồm các số: 27, 72, 22, 77

Cách 2: Kết hợp với bạc nhớ lô đề

Với cách này, bạn sẽ tra bảng bạc nhớ để biết đề hôm trước về số này thì hôm sau đánh đề bao nhiêu. Tiếp theo lấy số đề có khả năng cao sẽ ra để lên bộ đề đánh cho ngày hôm sau.

Ví dụ: Hôm trước đề về 93, theo bạc nhớ thì hôm sau nên đánh 14 - 44 >>> Vậy đánh bộ đề 14 (gồm các số 14, 41, 19, 91, 64, 46, 69, 96) và bộ đề 44 (gồm 44, 49, 94, 99).

Cách 3: Chơi bộ đề theo 12 con giáp

Hãy tra lịch xem hôm nay ứng với con giáp gì thì bạn đánh bộ đề liên quan đến con giáp đó. Nếu bạn chưa nắm rõ cách ghép số theo thiên can - địa chi có thể xem tại Bộ số đề 12 con giáp

Ví dụ: Hôm nay ngày Giáp Dần thì Giáp ứng với số 4, Dần ứng với số 3 >>> Đánh bộ đề 43 bao gồm các số: 43, 34, 48, 84, 93, 39, 98, 89

Cách 4: Áp dụng phương pháp soi cầu chẵn lẻ

Lấy số đầu và số cuối giải đặc biệt ngày chủ nhật làm số gốc để lên đề bộ.

Ví dụ: Chủ nhật đề về 28914 thì đánh bộ đề 24 (gồm số 24, 42, 29, 92, 74, 47, 79, 97) cho 3 ngày tới.

Cách 5: Dựa vào bảng đề gan

Lấy cặp số đề gan nhất trong bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu về làm số gốc để lên bộ đề đánh hôm nay.

Cách 6: Dựa vào số kẹp ở giải đặc biệt

Nếu dãy số giải đặc biệt hôm nay xuất hiện một cặp số bị kẹp giữa hai số giống nhau thì lấy số đó làm số gốc lên bộ đề ngày mai.

Cách 7: Tham khảo Dự đoán MB lấy số đề đẹp để lên bộ đánh hôm nay

Hàng ngày, các chuyên gia soi cầu XSMB sẽ tính toán và chốt bộ số đẹp nhất, bạn chọn ra số có khả năng về cao nhất để làm số gốc lên bộ đề lộc đánh hôm nay.

Bạn cũng có thể áp dụng nhiều phương pháp soi cầu đề khác được chia sẻ tại Soi cầu 247 để tìm ra bộ số gốc và lên bộ đề đánh hàng ngày.