Cầu loto ST - Thống kê cầu lô tô Sóc Trăng hôm nay chính xác

Thống kê cầu loto xổ số Sóc Trăng hôm nay

Biên độ 7 ngày:
 • 13
 • 98
Biên độ 6 ngày:
 • 13
 • 29
 • 80
 • 87
 • 97
 • 98
Biên độ 5 ngày:
 • 12
 • 13
 • 29
 • 48
 • 50
 • 77
 • 80
 • 87
 • 88
 • 97
 • 98
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu biên độ: ngày tính từ ngày 25-04-2024. Dự đoán sẽ xuất hiện bộ số:
Vị trí số ghép lên cầu >>

Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 24/04/2024

Giải 8 06
Giải 7 889
Giải 6 097955874688
Giải 5 4371
Giải 4 01609381077776828461275859527549728
Giải 3 2799241004
Giải 2 80583
Giải 1 99805
ĐB 686889
Bảng loto
04 05 06 07 09 28 61 68 71
75 79 83 85 87 88 89 89 92
Thông tin vị trí:
Bộ số hệ thống tính toán:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 17/04/2024

Giải 8 89
Giải 7 132
Giải 6 656632053147
Giải 5 9943
Giải 4 16374002154154157610609212799351714
Giải 3 3104713061
Giải 2 25938
Giải 1 41388
ĐB 074764
Bảng loto
05 10 14 15 21 32 38 41 43
47 47 61 64 66 74 88 89 93
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 10/04/2024

Giải 8 75
Giải 7 048
Giải 6 158998192705
Giải 5 8843
Giải 4 25237509560433264243870932499953108
Giải 3 7377860988
Giải 2 92252
Giải 1 74107
ĐB 940716
Bảng loto
05 07 08 16 19 32 37 43 43
48 52 56 75 78 88 89 93 99
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 03/04/2024

Giải 8 52
Giải 7 766
Giải 6 355050504603
Giải 5 6797
Giải 4 84125595364926842936839130657098998
Giải 3 9039053116
Giải 2 43289
Giải 1 59881
ĐB 029677
Bảng loto
03 13 16 25 36 36 50 50 52
66 68 70 77 81 89 90 97 98
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 27/03/2024

Giải 8 52
Giải 7 440
Giải 6 039849336721
Giải 5 8183
Giải 4 60111638256711330597884372090317635
Giải 3 3894433037
Giải 2 50682
Giải 1 61061
ĐB 545740
Bảng loto
03 11 13 21 25 33 35 37 37
40 40 44 52 61 82 83 97 98
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 20/03/2024

Giải 8 19
Giải 7 933
Giải 6 483395367022
Giải 5 6386
Giải 4 38147941606200983279867746278190468
Giải 3 7531679046
Giải 2 55439
Giải 1 80497
ĐB 119537
Bảng loto
09 16 19 22 33 33 36 37 39
46 47 60 68 74 79 81 86 97
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 13/03/2024

Giải 8 71
Giải 7 336
Giải 6 070472977594
Giải 5 0674
Giải 4 92567998669291429388029085845715761
Giải 3 5342850400
Giải 2 78980
Giải 1 16672
ĐB 909943
Bảng loto
00 04 08 14 28 36 43 57 61
66 67 71 72 74 80 88 94 97
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 06/03/2024

Giải 8 19
Giải 7 974
Giải 6 344643787571
Giải 5 4167
Giải 4 10289486042195918769572283855316179
Giải 3 4250687530
Giải 2 42741
Giải 1 01512
ĐB 710412
Bảng loto
04 06 12 12 19 28 30 41 46
53 59 67 69 71 74 78 79 89
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước: