Cầu loto QNG - Thống kê cầu lô tô Quảng Ngãi hôm nay chính xác

Thống kê cầu loto xổ số Quảng Ngãi hôm nay

Biên độ 7 ngày:
 • 58
 • 69
Biên độ 6 ngày:
 • 23
 • 57
 • 58
 • 69
 • 83
Biên độ 5 ngày:
 • 07
 • 08
 • 13
 • 19
 • 23
 • 29
 • 36
 • 42
 • 57
 • 58
 • 69
 • 83
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu biên độ: ngày tính từ ngày 13-04-2024. Dự đoán sẽ xuất hiện bộ số:
Vị trí số ghép lên cầu >>

Kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 06/04/2024

Giải 8 38
Giải 7 321
Giải 6 011893560935
Giải 5 2391
Giải 4 36960723367587307260847501767480805
Giải 3 0980553094
Giải 2 15101
Giải 1 61401
ĐB 181411
Bảng loto
01 01 05 05 11 18 21 35 36
38 50 56 60 60 73 74 91 94
Thông tin vị trí:
Bộ số hệ thống tính toán:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 30/03/2024

Giải 8 08
Giải 7 857
Giải 6 686054793111
Giải 5 9758
Giải 4 50640049748275037466384070405459383
Giải 3 7857067408
Giải 2 40721
Giải 1 27290
ĐB 660752
Bảng loto
07 08 08 11 21 40 50 52 54
57 58 60 66 70 74 79 83 90
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 23/03/2024

Giải 8 30
Giải 7 593
Giải 6 316858673601
Giải 5 6034
Giải 4 46948639053657757141644405639072249
Giải 3 2379192839
Giải 2 80156
Giải 1 51220
ĐB 805911
Bảng loto
01 05 11 20 30 34 39 40 41
48 49 56 67 68 77 90 91 93
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 16/03/2024

Giải 8 03
Giải 7 170
Giải 6 122316686186
Giải 5 4989
Giải 4 44038768027592739312139219023305007
Giải 3 9990692117
Giải 2 60514
Giải 1 76682
ĐB 483597
Bảng loto
02 03 06 07 12 14 17 21 23
27 33 38 68 70 82 86 89 97
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 09/03/2024

Giải 8 18
Giải 7 143
Giải 6 321626212292
Giải 5 7731
Giải 4 68312867173633671929266202852079410
Giải 3 2728929862
Giải 2 30977
Giải 1 19672
ĐB 695725
Bảng loto
10 12 16 17 18 20 20 21 25
29 31 36 43 62 72 77 89 92
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 02/03/2024

Giải 8 06
Giải 7 394
Giải 6 185657815708
Giải 5 2764
Giải 4 07644004636037252340025275723768164
Giải 3 4904615194
Giải 2 04352
Giải 1 81455
ĐB 049669
Bảng loto
06 08 27 37 40 44 46 52 55
56 63 64 64 69 72 81 94 94
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 24/02/2024

Giải 8 30
Giải 7 555
Giải 6 458204857876
Giải 5 3276
Giải 4 21646181750585482982465177537979204
Giải 3 5229121907
Giải 2 23984
Giải 1 41327
ĐB 685811
Bảng loto
04 07 11 17 27 30 46 54 55
75 76 76 79 82 82 84 85 91
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 17/02/2024

Giải 8 04
Giải 7 214
Giải 6 288414494505
Giải 5 6185
Giải 4 58810831014301332170926031954978264
Giải 3 6698664467
Giải 2 77794
Giải 1 99093
ĐB 454548
Bảng loto
01 03 04 05 10 13 14 48 49
49 64 67 70 84 85 86 93 94
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước: