Cầu loto QB - Thống kê cầu lô tô Quảng Bình hôm nay chính xác

Thống kê cầu loto xổ số Quảng Bình hôm nay

Biên độ 7 ngày:
  • 35
Biên độ 6 ngày:
  • 35
  • 65
Biên độ 5 ngày:
  • 00
  • 13
  • 16
  • 35
  • 37
  • 62
  • 65
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu biên độ: ngày tính từ ngày 20-07-2024. Dự đoán sẽ xuất hiện bộ số:
Vị trí số ghép lên cầu >>

Kết quả xổ số Quảng Bình ngày 18/07/2024

Giải 8 48
Giải 7 742
Giải 6 859077056803
Giải 5 5790
Giải 4 30521753891357113069967801626583523
Giải 3 5692189637
Giải 2 80813
Giải 1 53631
ĐB 725785
Bảng loto
03 05 13 21 21 23 31 37 42
48 65 69 71 80 85 89 90 90
Thông tin vị trí:
Bộ số hệ thống tính toán:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Quảng Bình ngày 11/07/2024

Giải 8 97
Giải 7 147
Giải 6 352425881322
Giải 5 3157
Giải 4 05676010569829853077581864703089736
Giải 3 0335774353
Giải 2 29324
Giải 1 01672
ĐB 514214
Bảng loto
14 22 24 24 30 36 47 53 56
57 57 72 76 77 86 88 97 98
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Quảng Bình ngày 04/07/2024

Giải 8 50
Giải 7 878
Giải 6 123476111875
Giải 5 8764
Giải 4 42022894407225811004543220650719054
Giải 3 3618448839
Giải 2 34556
Giải 1 02291
ĐB 667402
Bảng loto
02 04 07 11 22 22 34 39 40
50 54 56 58 64 75 78 84 91
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Quảng Bình ngày 27/06/2024

Giải 8 29
Giải 7 734
Giải 6 374831504122
Giải 5 0602
Giải 4 45816671254604973707351977872059869
Giải 3 0721839079
Giải 2 89301
Giải 1 40800
ĐB 983989
Bảng loto
00 01 02 07 16 18 20 22 25
29 34 48 49 50 69 79 89 97
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Quảng Bình ngày 20/06/2024

Giải 8 13
Giải 7 255
Giải 6 809573094963
Giải 5 3837
Giải 4 80507729247907597868631371213448406
Giải 3 6836942245
Giải 2 27969
Giải 1 98027
ĐB 325633
Bảng loto
06 07 09 13 24 27 33 34 37
37 45 55 63 68 69 69 75 95
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Quảng Bình ngày 13/06/2024

Giải 8 70
Giải 7 683
Giải 6 664705938352
Giải 5 7130
Giải 4 10260997810749326615588865142686473
Giải 3 4746645625
Giải 2 04855
Giải 1 37000
ĐB 106727
Bảng loto
00 15 25 26 27 30 47 52 55
60 66 70 73 81 83 86 93 93
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Quảng Bình ngày 06/06/2024

Giải 8 53
Giải 7 990
Giải 6 408629536625
Giải 5 1128
Giải 4 93551402463175040031204342272636554
Giải 3 8192434899
Giải 2 52675
Giải 1 22060
ĐB 033997
Bảng loto
24 25 26 28 31 34 46 50 51
53 53 54 60 75 86 90 97 99
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Quảng Bình ngày 30/05/2024

Giải 8 58
Giải 7 321
Giải 6 929102701862
Giải 5 1589
Giải 4 64552286207402963065481331324409830
Giải 3 1223197185
Giải 2 02029
Giải 1 41291
ĐB 929844
Bảng loto
20 21 29 29 30 31 33 44 44
52 58 62 65 70 85 89 91 91
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước: