Cầu loto PY - Thống kê cầu lô tô Phú Yên hôm nay chính xác

Thống kê cầu loto xổ số Phú Yên hôm nay

Biên độ 7 ngày:
 • 99
Biên độ 6 ngày:
 • 89
 • 99
Biên độ 5 ngày:
 • 11
 • 14
 • 39
 • 80
 • 81
 • 89
 • 91
 • 93
 • 99
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu biên độ: ngày tính từ ngày 20-07-2024. Dự đoán sẽ xuất hiện bộ số:
Vị trí số ghép lên cầu >>

Kết quả xổ số Phú Yên ngày 15/07/2024

Giải 8 19
Giải 7 948
Giải 6 579801305336
Giải 5 0196
Giải 4 11929417970958091655448359034123997
Giải 3 6964867850
Giải 2 36608
Giải 1 37999
ĐB 106477
Bảng loto
08 19 29 30 35 36 41 48 48
50 55 77 80 96 97 97 98 99
Thông tin vị trí:
Bộ số hệ thống tính toán:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Phú Yên ngày 08/07/2024

Giải 8 35
Giải 7 926
Giải 6 232701459004
Giải 5 2904
Giải 4 83819306378688653049988060785682084
Giải 3 7209414854
Giải 2 82183
Giải 1 91387
ĐB 174608
Bảng loto
04 04 06 08 19 26 27 35 37
45 49 54 56 83 84 86 87 94
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Phú Yên ngày 01/07/2024

Giải 8 03
Giải 7 667
Giải 6 158890271796
Giải 5 0079
Giải 4 47096855315396204237708455889516173
Giải 3 2803807489
Giải 2 81438
Giải 1 33060
ĐB 881691
Bảng loto
03 27 31 37 38 38 45 60 62
67 73 79 88 89 91 95 96 96
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Phú Yên ngày 24/06/2024

Giải 8 80
Giải 7 778
Giải 6 666080031648
Giải 5 1909
Giải 4 51116676179535555142406217327917097
Giải 3 2264962947
Giải 2 82558
Giải 1 12708
ĐB 093379
Bảng loto
03 08 09 16 17 21 42 47 48
49 55 58 60 78 79 79 80 97
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Phú Yên ngày 17/06/2024

Giải 8 52
Giải 7 310
Giải 6 380911697186
Giải 5 2208
Giải 4 65161935626334836612692153377159668
Giải 3 2781263341
Giải 2 35684
Giải 1 35603
ĐB 242677
Bảng loto
03 08 09 10 12 12 15 41 48
52 61 62 68 69 71 77 84 86
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Phú Yên ngày 10/06/2024

Giải 8 79
Giải 7 450
Giải 6 971862701081
Giải 5 1177
Giải 4 50290507797344941375075536237499856
Giải 3 6266693448
Giải 2 39039
Giải 1 07448
ĐB 248292
Bảng loto
18 39 48 48 49 50 53 56 66
70 74 75 77 79 79 81 90 92
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Phú Yên ngày 03/06/2024

Giải 8 68
Giải 7 841
Giải 6 394033860929
Giải 5 1053
Giải 4 16482068047782734762807097849547764
Giải 3 8226990592
Giải 2 17753
Giải 1 46103
ĐB 959209
Bảng loto
03 04 09 09 27 29 40 41 53
53 62 64 68 69 82 86 92 95
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Phú Yên ngày 27/05/2024

Giải 8 36
Giải 7 375
Giải 6 305784660270
Giải 5 3618
Giải 4 03302015594952070970893349140656088
Giải 3 2665985592
Giải 2 96915
Giải 1 59743
ĐB 362471
Bảng loto
02 06 15 18 20 34 36 43 57
59 59 66 70 70 71 75 88 92
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước: