Cầu loto NT - Thống kê cầu lô tô Ninh Thuận hôm nay chính xác

Thống kê cầu loto xổ số Ninh Thuận hôm nay

Biên độ 7 ngày:
  • 22
Biên độ 6 ngày:
  • 14
  • 22
  • 95
Biên độ 5 ngày:
  • 14
  • 22
  • 29
  • 47
  • 95
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu biên độ: ngày tính từ ngày 19-05-2024. Dự đoán sẽ xuất hiện bộ số:
Vị trí số ghép lên cầu >>

Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 17/05/2024

Giải 8 93
Giải 7 403
Giải 6 397251383608
Giải 5 2903
Giải 4 26144198892492737656237171101204227
Giải 3 5253714967
Giải 2 46895
Giải 1 17518
ĐB 886604
Bảng loto
03 03 04 08 12 17 18 27 27
37 38 44 56 67 72 89 93 95
Thông tin vị trí:
Bộ số hệ thống tính toán:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 10/05/2024

Giải 8 68
Giải 7 183
Giải 6 074110348006
Giải 5 3109
Giải 4 85886057591308015525265768825906056
Giải 3 4861724844
Giải 2 37606
Giải 1 81486
ĐB 835554
Bảng loto
06 06 09 17 25 34 41 44 54
56 59 59 68 76 80 83 86 86
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 03/05/2024

Giải 8 16
Giải 7 256
Giải 6 645707437041
Giải 5 1583
Giải 4 30299602764580033026573536777605632
Giải 3 4425228015
Giải 2 31911
Giải 1 41117
ĐB 920918
Bảng loto
00 11 15 16 17 18 26 32 41
43 52 53 56 57 76 76 83 99
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 26/04/2024

Giải 8 31
Giải 7 540
Giải 6 199478990535
Giải 5 3718
Giải 4 72207784569072232287368648256690238
Giải 3 4766796890
Giải 2 88618
Giải 1 76120
ĐB 780439
Bảng loto
07 18 18 20 22 31 35 38 39
40 56 64 66 67 87 90 94 99
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 19/04/2024

Giải 8 30
Giải 7 604
Giải 6 655661282687
Giải 5 1437
Giải 4 99298930816910022458030466853739233
Giải 3 8681187469
Giải 2 62139
Giải 1 98096
ĐB 231269
Bảng loto
00 04 11 28 30 33 37 37 39
46 56 58 69 69 81 87 96 98
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 12/04/2024

Giải 8 57
Giải 7 827
Giải 6 413647201163
Giải 5 2465
Giải 4 88915350601995838918530119065839844
Giải 3 0123879710
Giải 2 80946
Giải 1 60755
ĐB 465562
Bảng loto
10 11 15 18 20 27 36 38 44
46 55 57 58 58 60 62 63 65
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 05/04/2024

Giải 8 74
Giải 7 062
Giải 6 115963575270
Giải 5 8678
Giải 4 77729987247431490089207167913127889
Giải 3 2159127099
Giải 2 89873
Giải 1 67016
ĐB 329648
Bảng loto
14 16 16 24 29 31 48 57 59
62 70 73 74 78 89 89 91 99
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 29/03/2024

Giải 8 26
Giải 7 119
Giải 6 704783803494
Giải 5 4701
Giải 4 00850613986851456449942868241355070
Giải 3 2922764534
Giải 2 06384
Giải 1 00822
ĐB 417381
Bảng loto
01 13 14 19 22 26 27 34 47
49 50 70 80 81 84 86 94 98
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước: