Cầu loto KT - Thống kê cầu lô tô Kon Tum hôm nay chính xác

Thống kê cầu loto xổ số Kon Tum hôm nay

Biên độ 6 ngày:
  • 48
Biên độ 5 ngày:
  • 04
  • 17
  • 48
  • 76
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu biên độ: ngày tính từ ngày 20-07-2024. Dự đoán sẽ xuất hiện bộ số:
Vị trí số ghép lên cầu >>

Kết quả xổ số Kon Tum ngày 14/07/2024

Giải 8 08
Giải 7 286
Giải 6 448324194208
Giải 5 1794
Giải 4 00439238297179019444448682343167932
Giải 3 0601572018
Giải 2 44559
Giải 1 48632
ĐB 017421
Bảng loto
08 08 15 18 19 21 29 31 32
32 39 44 59 68 83 86 90 94
Thông tin vị trí:
Bộ số hệ thống tính toán:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Kon Tum ngày 07/07/2024

Giải 8 57
Giải 7 883
Giải 6 230796985041
Giải 5 7862
Giải 4 88979865518204696765424350566731855
Giải 3 3791486546
Giải 2 99190
Giải 1 17770
ĐB 649329
Bảng loto
07 14 29 35 41 46 46 51 55
57 62 65 67 70 79 83 90 98
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Kon Tum ngày 30/06/2024

Giải 8 44
Giải 7 436
Giải 6 077251642182
Giải 5 5070
Giải 4 97452168824159203396331524829658263
Giải 3 0677936570
Giải 2 95143
Giải 1 30608
ĐB 373746
Bảng loto
08 36 43 44 46 52 52 63 64
70 70 72 79 82 82 92 96 96
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Kon Tum ngày 23/06/2024

Giải 8 16
Giải 7 134
Giải 6 383277725312
Giải 5 8646
Giải 4 19715178006856337186112904657570531
Giải 3 8199585677
Giải 2 71362
Giải 1 80664
ĐB 515771
Bảng loto
00 12 15 16 31 32 34 46 62
63 64 71 72 75 77 86 90 95
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Kon Tum ngày 16/06/2024

Giải 8 15
Giải 7 156
Giải 6 534330454773
Giải 5 3378
Giải 4 25171475264378148575236297691689818
Giải 3 1464439315
Giải 2 41847
Giải 1 27672
ĐB 798207
Bảng loto
07 15 15 16 18 26 29 43 44
45 47 56 71 72 73 75 78 81
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Kon Tum ngày 09/06/2024

Giải 8 74
Giải 7 726
Giải 6 573032038573
Giải 5 4655
Giải 4 40123530865940107225980938023314566
Giải 3 7241213051
Giải 2 44509
Giải 1 95420
ĐB 083627
Bảng loto
01 03 09 12 20 23 25 26 27
30 33 51 55 66 73 74 86 93
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Kon Tum ngày 02/06/2024

Giải 8 12
Giải 7 565
Giải 6 562472223866
Giải 5 3984
Giải 4 30663573554244318509120594255227199
Giải 3 2261808378
Giải 2 27580
Giải 1 84990
ĐB 107816
Bảng loto
09 12 16 18 22 24 43 52 55
59 63 65 66 78 80 84 90 99
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước: