Cầu loto KG - Thống kê cầu lô tô Kiên Giang hôm nay chính xác

Thống kê cầu loto xổ số Kiên Giang hôm nay

Biên độ 6 ngày:
  • 12
  • 20
  • 24
Biên độ 5 ngày:
  • 12
  • 20
  • 24
  • 58
  • 60
  • 77
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu biên độ: ngày tính từ ngày 29-11-2023. Dự đoán sẽ xuất hiện bộ số:
Vị trí số ghép lên cầu >>

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 26/11/2023

Giải 8 47
Giải 7 030
Giải 6 215124740406
Giải 5 3214
Giải 4 23918014809279415486938279299605458
Giải 3 5167556374
Giải 2 07395
Giải 1 69552
ĐB 350037
Bảng loto
06 14 18 27 30 37 47 51 52
58 74 74 75 80 86 94 95 96
Thông tin vị trí:
Bộ số hệ thống tính toán:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 19/11/2023

Giải 8 60
Giải 7 497
Giải 6 071981856123
Giải 5 7300
Giải 4 72368551279979200876937352407714711
Giải 3 2100614489
Giải 2 00571
Giải 1 80405
ĐB 615960
Bảng loto
00 05 06 11 19 23 27 35 60
60 68 71 76 77 85 89 92 97
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 12/11/2023

Giải 8 61
Giải 7 448
Giải 6 283351586712
Giải 5 6643
Giải 4 66381453578859984505732780719610976
Giải 3 6096046299
Giải 2 73986
Giải 1 95023
ĐB 879516
Bảng loto
05 12 16 23 33 43 48 57 58
60 61 76 78 81 86 96 99 99
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 05/11/2023

Giải 8 77
Giải 7 666
Giải 6 070568623803
Giải 5 2672
Giải 4 89408004727014974233097019683089001
Giải 3 6112579331
Giải 2 27584
Giải 1 25893
ĐB 456669
Bảng loto
01 01 03 05 08 25 30 31 33
49 62 66 69 72 72 77 84 93
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 29/10/2023

Giải 8 41
Giải 7 960
Giải 6 089673543995
Giải 5 6383
Giải 4 61374551141158039171548356935232386
Giải 3 9543031757
Giải 2 82550
Giải 1 06615
ĐB 724368
Bảng loto
14 15 30 35 41 50 52 54 57
60 68 71 74 80 83 86 95 96
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 22/10/2023

Giải 8 89
Giải 7 396
Giải 6 907627561896
Giải 5 3388
Giải 4 36450776493792391807460115143871808
Giải 3 4245598985
Giải 2 74572
Giải 1 39659
ĐB 402281
Bảng loto
07 08 11 23 38 49 50 55 56
59 72 76 81 85 88 89 96 96
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 15/10/2023

Giải 8 69
Giải 7 436
Giải 6 024395512880
Giải 5 6041
Giải 4 84385206428834464370803628922453285
Giải 3 0808313293
Giải 2 91873
Giải 1 50135
ĐB 289176
Bảng loto
24 35 36 41 42 43 44 51 62
69 70 73 76 80 83 85 85 93
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước: