Cầu loto HG - Thống kê cầu lô tô Hậu Giang hôm nay chính xác

Thống kê cầu loto xổ số Hậu Giang hôm nay

Biên độ 6 ngày:
  • 80
Biên độ 5 ngày:
  • 17
  • 24
  • 38
  • 56
  • 57
  • 78
  • 80
  • 98
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu biên độ: ngày tính từ ngày 24-06-2024. Dự đoán sẽ xuất hiện bộ số:
Vị trí số ghép lên cầu >>

Kết quả xổ số Hậu Giang ngày 22/06/2024

Giải 8 95
Giải 7 830
Giải 6 064931528186
Giải 5 0730
Giải 4 94479250290429829694044375750080313
Giải 3 0010888205
Giải 2 29959
Giải 1 77797
ĐB 089359
Bảng loto
00 05 08 13 29 30 30 37 49
52 59 59 79 86 94 95 97 98
Thông tin vị trí:
Bộ số hệ thống tính toán:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Hậu Giang ngày 15/06/2024

Giải 8 29
Giải 7 425
Giải 6 398128273527
Giải 5 5593
Giải 4 98980748576645658782282362977129976
Giải 3 9027503237
Giải 2 80874
Giải 1 87087
ĐB 097421
Bảng loto
21 25 27 27 29 36 37 56 57
71 74 75 76 80 81 82 87 93
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Hậu Giang ngày 08/06/2024

Giải 8 50
Giải 7 200
Giải 6 230681376155
Giải 5 1811
Giải 4 27498949351993601318638103278328869
Giải 3 8374585408
Giải 2 45879
Giải 1 71371
ĐB 903513
Bảng loto
00 06 08 10 11 13 18 35 36
37 45 50 55 69 71 79 83 98
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Hậu Giang ngày 01/06/2024

Giải 8 84
Giải 7 507
Giải 6 093022958768
Giải 5 5848
Giải 4 46465475264317353910248184073959541
Giải 3 2582315338
Giải 2 38987
Giải 1 85680
ĐB 470840
Bảng loto
07 10 18 23 26 30 38 39 40
41 48 65 68 73 80 84 87 95
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Hậu Giang ngày 25/05/2024

Giải 8 54
Giải 7 671
Giải 6 750849634271
Giải 5 5556
Giải 4 77638229743351660665572506093472217
Giải 3 6347285457
Giải 2 02190
Giải 1 76629
ĐB 692964
Bảng loto
08 16 17 29 34 38 50 54 56
57 63 64 65 71 71 72 74 90
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Hậu Giang ngày 18/05/2024

Giải 8 39
Giải 7 518
Giải 6 686904624179
Giải 5 6816
Giải 4 80182084719966864861331438407937064
Giải 3 6030086797
Giải 2 90943
Giải 1 46806
ĐB 713531
Bảng loto
00 06 16 18 31 39 43 43 61
62 64 68 69 71 79 79 82 97
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Hậu Giang ngày 11/05/2024

Giải 8 25
Giải 7 330
Giải 6 256741259496
Giải 5 8184
Giải 4 76238002146824906951026610227716242
Giải 3 8876177071
Giải 2 29621
Giải 1 31196
ĐB 218726
Bảng loto
14 21 25 25 26 30 38 42 49
51 61 61 67 71 77 84 96 96
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước: