Cầu loto HG - Thống kê cầu lô tô Hậu Giang hôm nay chính xác

Thống kê cầu loto xổ số Hậu Giang hôm nay

Biên độ 5 ngày:
  • 37
  • 81
  • 87
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu biên độ: ngày tính từ ngày 29-11-2023. Dự đoán sẽ xuất hiện bộ số:
Vị trí số ghép lên cầu >>

Kết quả xổ số Hậu Giang ngày 25/11/2023

Giải 8 86
Giải 7 742
Giải 6 378387164911
Giải 5 2356
Giải 4 18981677513198685232630566112402967
Giải 3 9948019573
Giải 2 12052
Giải 1 68306
ĐB 058823
Bảng loto
06 11 16 23 24 32 42 51 52
56 56 67 73 80 81 83 86 86
Thông tin vị trí:
Bộ số hệ thống tính toán:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Hậu Giang ngày 18/11/2023

Giải 8 98
Giải 7 086
Giải 6 228496577626
Giải 5 6553
Giải 4 00105612455178961099305370750954002
Giải 3 8059710314
Giải 2 30352
Giải 1 01471
ĐB 445376
Bảng loto
02 05 09 14 26 37 45 52 53
57 71 76 84 86 89 97 98 99
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Hậu Giang ngày 11/11/2023

Giải 8 72
Giải 7 026
Giải 6 271573668381
Giải 5 2498
Giải 4 23080457468417635290255456465479284
Giải 3 3186815834
Giải 2 49853
Giải 1 00606
ĐB 298546
Bảng loto
06 15 26 34 45 46 46 53 54
66 68 72 76 80 81 84 90 98
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Hậu Giang ngày 04/11/2023

Giải 8 21
Giải 7 207
Giải 6 175432701775
Giải 5 0227
Giải 4 00343397758294064958927930079425461
Giải 3 5061417013
Giải 2 04414
Giải 1 92767
ĐB 837871
Bảng loto
07 13 14 14 21 27 40 43 54
58 61 67 70 71 75 75 93 94
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Hậu Giang ngày 28/10/2023

Giải 8 13
Giải 7 915
Giải 6 234072170294
Giải 5 0509
Giải 4 52199604561925792974736743421191633
Giải 3 2212553409
Giải 2 75692
Giải 1 49986
ĐB 053900
Bảng loto
00 09 09 11 13 15 17 25 33
40 56 57 74 74 86 92 94 99
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Hậu Giang ngày 21/10/2023

Giải 8 28
Giải 7 968
Giải 6 978524417650
Giải 5 5327
Giải 4 43014244619118723370701960040141082
Giải 3 8353840428
Giải 2 61731
Giải 1 90328
ĐB 167925
Bảng loto
01 14 25 27 28 28 28 31 38
41 50 61 68 70 82 85 87 96
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước: