Cầu loto DNO - Thống kê cầu lô tô Đắc Nông hôm nay chính xác

Thống kê cầu loto xổ số Đắc Nông hôm nay

Biên độ 7 ngày:
 • 81
Biên độ 6 ngày:
 • 10
 • 81
Biên độ 5 ngày:
 • 00
 • 03
 • 10
 • 20
 • 26
 • 38
 • 40
 • 73
 • 80
 • 81
 • 86
 • 90
 • 98
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu biên độ: ngày tính từ ngày 29-11-2023. Dự đoán sẽ xuất hiện bộ số:
Vị trí số ghép lên cầu >>

Kết quả xổ số Đắc Nông ngày 25/11/2023

Giải 8 63
Giải 7 639
Giải 6 883708232557
Giải 5 0192
Giải 4 15337204783249394906445519000761246
Giải 3 0864895322
Giải 2 34250
Giải 1 02951
ĐB 721110
Bảng loto
06 07 10 22 23 37 37 39 46
48 50 51 51 57 63 78 92 93
Thông tin vị trí:
Bộ số hệ thống tính toán:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Đắc Nông ngày 18/11/2023

Giải 8 89
Giải 7 345
Giải 6 645229645394
Giải 5 2698
Giải 4 93343764024089533471376327256194821
Giải 3 8221509999
Giải 2 11680
Giải 1 03388
ĐB 919424
Bảng loto
02 15 21 24 32 43 45 52 61
64 71 80 88 89 94 95 98 99
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Đắc Nông ngày 11/11/2023

Giải 8 98
Giải 7 827
Giải 6 651801754729
Giải 5 3516
Giải 4 71633928219410843922571364919668095
Giải 3 2703313204
Giải 2 49256
Giải 1 80464
ĐB 243185
Bảng loto
04 08 16 18 21 22 27 29 33
33 36 56 64 75 85 95 96 98
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Đắc Nông ngày 04/11/2023

Giải 8 73
Giải 7 254
Giải 6 239082717893
Giải 5 1089
Giải 4 46691813591513235600027150877179917
Giải 3 2809874840
Giải 2 70379
Giải 1 45239
ĐB 498917
Bảng loto
00 15 17 17 32 39 40 54 59
71 71 73 79 89 90 91 93 98
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Đắc Nông ngày 28/10/2023

Giải 8 86
Giải 7 996
Giải 6 962879930161
Giải 5 4256
Giải 4 98588444393381339340136616559080357
Giải 3 9378076551
Giải 2 09128
Giải 1 92736
ĐB 844290
Bảng loto
13 28 28 36 39 40 51 56 57
61 61 80 86 88 90 90 93 96
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Đắc Nông ngày 21/10/2023

Giải 8 03
Giải 7 498
Giải 6 936391081795
Giải 5 6990
Giải 4 37977768108663483816543680668919518
Giải 3 6609310496
Giải 2 69765
Giải 1 52071
ĐB 581409
Bảng loto
03 08 09 10 16 18 34 63 65
68 71 77 89 90 93 95 96 98
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Đắc Nông ngày 14/10/2023

Giải 8 38
Giải 7 297
Giải 6 985991940931
Giải 5 5185
Giải 4 98793127031346939072129548163836978
Giải 3 2327281266
Giải 2 81944
Giải 1 11708
ĐB 069366
Bảng loto
03 08 31 38 38 44 54 59 66
66 69 72 72 78 85 93 94 97
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Đắc Nông ngày 07/10/2023

Giải 8 85
Giải 7 202
Giải 6 256237912625
Giải 5 5032
Giải 4 11153455649804957858536493861877688
Giải 3 7128867968
Giải 2 06109
Giải 1 18773
ĐB 214554
Bảng loto
02 09 18 25 32 49 49 53 54
58 62 64 68 73 85 88 88 91
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước: