Cầu loto DLK - Thống kê cầu lô tô Đắc Lắc hôm nay chính xác

Thống kê cầu loto xổ số Đắc Lắc hôm nay

Biên độ 7 ngày:
 • 15
Biên độ 6 ngày:
 • 15
 • 39
 • 85
 • 99
Biên độ 5 ngày:
 • 15
 • 21
 • 39
 • 44
 • 45
 • 59
 • 68
 • 85
 • 89
 • 93
 • 94
 • 99
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu biên độ: ngày tính từ ngày 28-11-2023. Dự đoán sẽ xuất hiện bộ số:
Vị trí số ghép lên cầu >>

Kết quả xổ số Đắc Lắc ngày 28/11/2023

Giải 8 20
Giải 7 558
Giải 6 128495904561
Giải 5 7587
Giải 4 54733887978575432890088748904235035
Giải 3 0043686304
Giải 2 82881
Giải 1 91561
ĐB 946593
Bảng loto
04 20 33 35 36 42 54 58 61
61 74 81 84 87 90 90 93 97
Thông tin vị trí:
Bộ số hệ thống tính toán:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Đắc Lắc ngày 21/11/2023

Giải 8 93
Giải 7 530
Giải 6 147931096838
Giải 5 4948
Giải 4 77731624636427837987286004907245761
Giải 3 8941491665
Giải 2 84925
Giải 1 30932
ĐB 546904
Bảng loto
00 04 09 14 25 30 31 32 38
48 61 63 65 72 78 79 87 93
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Đắc Lắc ngày 14/11/2023

Giải 8 12
Giải 7 845
Giải 6 681687493786
Giải 5 1865
Giải 4 29013236071200874871328922398616463
Giải 3 6845094614
Giải 2 23160
Giải 1 05606
ĐB 312151
Bảng loto
06 07 08 12 13 14 16 45 49
50 51 60 63 65 71 86 86 92
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Đắc Lắc ngày 07/11/2023

Giải 8 32
Giải 7 370
Giải 6 261002935064
Giải 5 7361
Giải 4 57634301031279692189143052144616782
Giải 3 1310850575
Giải 2 29245
Giải 1 01070
ĐB 538932
Bảng loto
03 05 08 10 32 32 34 45 46
61 64 70 70 75 82 89 93 96
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Đắc Lắc ngày 31/10/2023

Giải 8 20
Giải 7 033
Giải 6 844275580778
Giải 5 6471
Giải 4 50252472563049029515083841766770802
Giải 3 9113054623
Giải 2 79411
Giải 1 11131
ĐB 595549
Bảng loto
02 11 15 20 23 30 31 33 42
49 52 56 58 67 71 78 84 90
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Đắc Lắc ngày 24/10/2023

Giải 8 18
Giải 7 996
Giải 6 365996868606
Giải 5 8149
Giải 4 01046274373777937705031446229895192
Giải 3 1747197662
Giải 2 27409
Giải 1 66791
ĐB 421923
Bảng loto
05 06 09 18 23 37 44 46 49
59 62 71 79 86 91 92 96 98
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Đắc Lắc ngày 17/10/2023

Giải 8 12
Giải 7 309
Giải 6 925862555563
Giải 5 4136
Giải 4 67892520324008508577384963792107096
Giải 3 2088121125
Giải 2 03276
Giải 1 55893
ĐB 441627
Bảng loto
09 12 21 25 27 32 36 55 58
63 76 77 81 85 92 93 96 96
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Đắc Lắc ngày 10/10/2023

Giải 8 31
Giải 7 703
Giải 6 523337680345
Giải 5 5556
Giải 4 72668783845681524332251468004175409
Giải 3 4520533048
Giải 2 68867
Giải 1 47767
ĐB 446469
Bảng loto
03 05 09 15 31 32 33 41 45
46 48 56 67 67 68 68 69 84
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước: