Cầu loto DLK - Thống kê cầu lô tô Đắc Lắc hôm nay chính xác

Thống kê cầu loto xổ số Đắc Lắc hôm nay

Biên độ 6 ngày:
  • 25
  • 29
Biên độ 5 ngày:
  • 25
  • 29
  • 43
  • 58
  • 69
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu biên độ: ngày tính từ ngày 24-06-2024. Dự đoán sẽ xuất hiện bộ số:
Vị trí số ghép lên cầu >>

Kết quả xổ số Đắc Lắc ngày 18/06/2024

Giải 8 00
Giải 7 536
Giải 6 693433448596
Giải 5 3803
Giải 4 25945310243947085099806505697225968
Giải 3 2656773526
Giải 2 06958
Giải 1 95846
ĐB 599625
Bảng loto
00 03 24 25 26 34 36 44 45
46 50 58 67 68 70 72 96 99
Thông tin vị trí:
Bộ số hệ thống tính toán:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Đắc Lắc ngày 11/06/2024

Giải 8 22
Giải 7 083
Giải 6 565036578432
Giải 5 5479
Giải 4 57376709681009656801309010496485011
Giải 3 5871702040
Giải 2 06679
Giải 1 80758
ĐB 116270
Bảng loto
01 01 11 17 22 32 40 50 57
58 64 68 70 76 79 79 83 96
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Đắc Lắc ngày 04/06/2024

Giải 8 77
Giải 7 106
Giải 6 777319159448
Giải 5 6753
Giải 4 90777356055342375844290032676933286
Giải 3 8804155375
Giải 2 18390
Giải 1 54852
ĐB 103914
Bảng loto
03 05 06 14 15 23 41 44 48
52 53 69 73 75 77 77 86 90
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Đắc Lắc ngày 28/05/2024

Giải 8 79
Giải 7 448
Giải 6 715326189407
Giải 5 7361
Giải 4 09564590509589000187820572236730639
Giải 3 7005060793
Giải 2 11426
Giải 1 93098
ĐB 704294
Bảng loto
07 18 26 39 48 50 50 53 57
61 64 67 79 87 90 93 94 98
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Đắc Lắc ngày 21/05/2024

Giải 8 64
Giải 7 209
Giải 6 930387923642
Giải 5 4133
Giải 4 41836609071418516547207314170412842
Giải 3 6684201443
Giải 2 66707
Giải 1 97315
ĐB 191463
Bảng loto
03 04 07 07 09 15 31 33 36
42 42 42 43 47 63 64 85 92
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Đắc Lắc ngày 14/05/2024

Giải 8 89
Giải 7 838
Giải 6 543690782636
Giải 5 2682
Giải 4 15372855411395713110233716250244662
Giải 3 1947144104
Giải 2 35452
Giải 1 87066
ĐB 929509
Bảng loto
02 04 09 10 36 36 38 41 52
57 62 66 71 71 72 78 82 89
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Đắc Lắc ngày 07/05/2024

Giải 8 71
Giải 7 748
Giải 6 313348183417
Giải 5 4703
Giải 4 10608172577277429048541175640147406
Giải 3 7885035802
Giải 2 84414
Giải 1 96522
ĐB 138194
Bảng loto
01 02 03 06 08 14 17 17 18
22 33 48 48 50 57 71 74 94
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước: