Cầu loto DNG - Thống kê cầu lô tô Đà Nẵng hôm nay chính xác

Thống kê cầu loto xổ số Đà Nẵng hôm nay

Biên độ 7 ngày:
  • 35
Biên độ 6 ngày:
  • 35
  • 89
Biên độ 5 ngày:
  • 35
  • 89
  • 94
  • 97
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu biên độ: ngày tính từ ngày 25-04-2024. Dự đoán sẽ xuất hiện bộ số:
Vị trí số ghép lên cầu >>

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 24/04/2024

Giải 8 41
Giải 7 579
Giải 6 259474172109
Giải 5 1879
Giải 4 02797163353093002929451789288593932
Giải 3 0471559009
Giải 2 32354
Giải 1 24808
ĐB 080393
Bảng loto
08 09 09 15 17 29 30 32 35
41 54 78 79 79 85 93 94 97
Thông tin vị trí:
Bộ số hệ thống tính toán:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 20/04/2024

Giải 8 76
Giải 7 120
Giải 6 922363019480
Giải 5 8017
Giải 4 47620764543917944220387910915933140
Giải 3 7576147764
Giải 2 78868
Giải 1 42351
ĐB 942256
Bảng loto
01 17 20 20 20 23 40 51 54
56 59 61 64 68 76 79 80 91
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 17/04/2024

Giải 8 66
Giải 7 406
Giải 6 599782139185
Giải 5 5179
Giải 4 47523727082866395045154174686474856
Giải 3 1663842395
Giải 2 27034
Giải 1 72724
ĐB 263224
Bảng loto
06 08 13 17 23 24 24 34 38
45 56 63 64 66 79 85 95 97
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 13/04/2024

Giải 8 15
Giải 7 284
Giải 6 869511107886
Giải 5 8115
Giải 4 13233598328016773909894590864402709
Giải 3 8527818495
Giải 2 31258
Giải 1 36140
ĐB 590891
Bảng loto
09 09 10 15 15 32 33 40 44
58 59 67 78 84 86 91 95 95
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 10/04/2024

Giải 8 22
Giải 7 172
Giải 6 574060015428
Giải 5 8249
Giải 4 86911927848832824365878911213514372
Giải 3 0122346530
Giải 2 78452
Giải 1 98251
ĐB 035606
Bảng loto
01 06 11 22 23 28 28 30 35
40 49 51 52 65 72 72 84 91
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 06/04/2024

Giải 8 04
Giải 7 380
Giải 6 390106741813
Giải 5 0885
Giải 4 64953138156731657299411479757498027
Giải 3 8192437244
Giải 2 70715
Giải 1 68799
ĐB 249316
Bảng loto
01 04 13 15 15 16 16 24 27
44 47 53 74 74 80 85 99 99
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 03/04/2024

Giải 8 50
Giải 7 775
Giải 6 867678804647
Giải 5 0276
Giải 4 18610169610447858093066980248486146
Giải 3 6230446859
Giải 2 55709
Giải 1 63304
ĐB 736465
Bảng loto
04 04 09 10 46 47 50 59 61
65 75 76 76 78 80 84 93 98
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 30/03/2024

Giải 8 09
Giải 7 242
Giải 6 168488734175
Giải 5 3716
Giải 4 15934005599599360298726065178808333
Giải 3 7537310690
Giải 2 48131
Giải 1 48006
ĐB 082493
Bảng loto
06 06 09 16 31 33 34 42 59
73 73 75 84 88 90 93 93 98
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước: