Cầu loto BTH - Thống kê cầu lô tô Bình Thuận hôm nay chính xác

Thống kê cầu loto xổ số Bình Thuận hôm nay

Biên độ 8 ngày:
 • 94
Biên độ 7 ngày:
 • 67
 • 94
Biên độ 6 ngày:
 • 17
 • 41
 • 67
 • 94
Biên độ 5 ngày:
 • 17
 • 28
 • 41
 • 58
 • 67
 • 76
 • 80
 • 91
 • 94
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu biên độ: ngày tính từ ngày 24-06-2024. Dự đoán sẽ xuất hiện bộ số:
Vị trí số ghép lên cầu >>

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 20/06/2024

Giải 8 33
Giải 7 179
Giải 6 761401278950
Giải 5 4179
Giải 4 58429060115518439840177117397699612
Giải 3 0367158819
Giải 2 19835
Giải 1 67754
ĐB 897706
Bảng loto
06 11 11 12 14 19 27 29 33
35 40 50 54 71 76 79 79 84
Thông tin vị trí:
Bộ số hệ thống tính toán:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 13/06/2024

Giải 8 66
Giải 7 506
Giải 6 197595985550
Giải 5 2123
Giải 4 42107481982217219520407108981700957
Giải 3 3475001939
Giải 2 92265
Giải 1 58281
ĐB 186832
Bảng loto
06 07 10 17 20 23 32 39 50
50 57 65 66 72 75 81 98 98
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 06/06/2024

Giải 8 00
Giải 7 100
Giải 6 074307937877
Giải 5 7807
Giải 4 77921512912610734326033337828399980
Giải 3 4478557365
Giải 2 96787
Giải 1 28563
ĐB 012022
Bảng loto
00 00 07 07 21 22 26 33 43
63 65 77 80 83 85 87 91 93
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 30/05/2024

Giải 8 41
Giải 7 774
Giải 6 635474216045
Giải 5 3860
Giải 4 12634929416002802228683344513068001
Giải 3 6051131880
Giải 2 80167
Giải 1 81965
ĐB 863973
Bảng loto
01 11 21 28 28 30 34 34 41
41 45 54 60 65 67 73 74 80
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 23/05/2024

Giải 8 32
Giải 7 279
Giải 6 810451593122
Giải 5 0233
Giải 4 75049785367854612924180356114456559
Giải 3 9142214227
Giải 2 02819
Giải 1 38186
ĐB 676628
Bảng loto
04 19 22 22 24 27 28 32 33
35 36 44 46 49 59 59 79 86
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 16/05/2024

Giải 8 64
Giải 7 550
Giải 6 191050834179
Giải 5 1416
Giải 4 85609319744230461726824839009728723
Giải 3 9163317830
Giải 2 50064
Giải 1 45165
ĐB 001084
Bảng loto
04 09 10 16 23 26 30 33 50
64 64 65 74 79 83 83 84 97
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 09/05/2024

Giải 8 56
Giải 7 607
Giải 6 444052860799
Giải 5 8409
Giải 4 54269473933405478530780316190420461
Giải 3 1172785350
Giải 2 26721
Giải 1 30239
ĐB 773364
Bảng loto
04 07 09 21 27 30 31 39 40
50 54 56 61 64 69 86 93 99
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 02/05/2024

Giải 8 78
Giải 7 875
Giải 6 995776425401
Giải 5 7121
Giải 4 53888160214438696623280290754234219
Giải 3 5723084764
Giải 2 93838
Giải 1 00057
ĐB 179433
Bảng loto
01 19 21 21 23 29 30 33 38
42 42 57 57 64 75 78 86 88
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 25/04/2024

Giải 8 32
Giải 7 977
Giải 6 432328687530
Giải 5 6704
Giải 4 55283099246622635568974959687796584
Giải 3 2070995268
Giải 2 67879
Giải 1 62931
ĐB 026380
Bảng loto
04 09 23 24 26 30 31 32 68
68 68 77 77 79 80 83 84 95
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước: