Cầu loto BDI - Thống kê cầu lô tô Bình Định hôm nay chính xác

Thống kê cầu loto xổ số Bình Định hôm nay

Biên độ 5 ngày:
  • 16
  • 46
  • 62
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu biên độ: ngày tính từ ngày 20-07-2024. Dự đoán sẽ xuất hiện bộ số:
Vị trí số ghép lên cầu >>

Kết quả xổ số Bình Định ngày 18/07/2024

Giải 8 68
Giải 7 756
Giải 6 784126952573
Giải 5 1313
Giải 4 21026657664066198673829336689625443
Giải 3 3112828989
Giải 2 18818
Giải 1 41916
ĐB 908085
Bảng loto
13 16 18 26 28 33 41 43 56
61 66 68 73 73 85 89 95 96
Thông tin vị trí:
Bộ số hệ thống tính toán:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bình Định ngày 11/07/2024

Giải 8 03
Giải 7 865
Giải 6 643959261088
Giải 5 0548
Giải 4 53705291503993191609250970660184199
Giải 3 7353611081
Giải 2 95895
Giải 1 50561
ĐB 402055
Bảng loto
01 03 05 09 26 31 36 39 48
50 55 61 65 81 88 95 97 99
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bình Định ngày 04/07/2024

Giải 8 62
Giải 7 321
Giải 6 682481423205
Giải 5 9575
Giải 4 16818563817760124348656555011784052
Giải 3 5226316516
Giải 2 70678
Giải 1 96621
ĐB 563819
Bảng loto
01 05 16 17 18 19 21 21 24
42 48 52 55 62 63 75 78 81
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bình Định ngày 27/06/2024

Giải 8 05
Giải 7 351
Giải 6 646653265636
Giải 5 7674
Giải 4 97691249749664765120568085242349927
Giải 3 3617233265
Giải 2 78029
Giải 1 65543
ĐB 660713
Bảng loto
05 08 13 20 23 26 27 29 36
43 47 51 65 66 72 74 74 91
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bình Định ngày 20/06/2024

Giải 8 72
Giải 7 519
Giải 6 397585686961
Giải 5 3888
Giải 4 37128822281107111578838144522139178
Giải 3 4008304298
Giải 2 26771
Giải 1 01968
ĐB 283930
Bảng loto
14 19 21 28 28 30 61 68 68
71 71 72 75 78 78 83 88 98
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bình Định ngày 13/06/2024

Giải 8 32
Giải 7 655
Giải 6 634204486202
Giải 5 7141
Giải 4 23089624362103107927962226107901714
Giải 3 0892128777
Giải 2 37098
Giải 1 99204
ĐB 866431
Bảng loto
02 04 14 21 22 27 31 31 32
36 41 42 48 55 77 79 89 98
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước: