Cầu loto BT - Thống kê cầu lô tô Bến Tre hôm nay chính xác

Thống kê cầu loto xổ số Bến Tre hôm nay

Biên độ 7 ngày:
  • 77
  • 97
Biên độ 6 ngày:
  • 77
  • 97
Biên độ 5 ngày:
  • 52
  • 77
  • 97
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu biên độ: ngày tính từ ngày 20-07-2024. Dự đoán sẽ xuất hiện bộ số:
Vị trí số ghép lên cầu >>

Kết quả xổ số Bến Tre ngày 16/07/2024

Giải 8 38
Giải 7 465
Giải 6 122577630801
Giải 5 8834
Giải 4 87290977953177200058165257807955579
Giải 3 0308092490
Giải 2 66260
Giải 1 70814
ĐB 315693
Bảng loto
01 14 25 25 34 38 58 60 63
65 72 79 79 80 90 90 93 95
Thông tin vị trí:
Bộ số hệ thống tính toán:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bến Tre ngày 09/07/2024

Giải 8 17
Giải 7 628
Giải 6 704102206503
Giải 5 2689
Giải 4 58807437929152389827606299578278070
Giải 3 7878821539
Giải 2 08672
Giải 1 36492
ĐB 289593
Bảng loto
03 07 17 20 23 27 28 29 39
41 70 72 82 88 89 92 92 93
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bến Tre ngày 02/07/2024

Giải 8 66
Giải 7 362
Giải 6 410318993056
Giải 5 0995
Giải 4 77119689990846315938191678635678035
Giải 3 5528677753
Giải 2 78207
Giải 1 15253
ĐB 866515
Bảng loto
03 07 15 19 35 38 53 53 56
56 62 63 66 67 86 95 99 99
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bến Tre ngày 25/06/2024

Giải 8 57
Giải 7 191
Giải 6 863959241883
Giải 5 5440
Giải 4 53296048359397875296612763339908430
Giải 3 3782281283
Giải 2 07937
Giải 1 66986
ĐB 240410
Bảng loto
10 22 24 30 35 37 39 40 57
76 78 83 83 86 91 96 96 99
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bến Tre ngày 18/06/2024

Giải 8 66
Giải 7 376
Giải 6 571846614612
Giải 5 8618
Giải 4 00712029648797666991279965676840884
Giải 3 5454223804
Giải 2 92174
Giải 1 33902
ĐB 155868
Bảng loto
02 04 12 12 18 18 42 61 64
66 68 68 74 76 76 84 91 96
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bến Tre ngày 11/06/2024

Giải 8 53
Giải 7 434
Giải 6 396010064311
Giải 5 2225
Giải 4 02185877716122906589869362450803941
Giải 3 5029395301
Giải 2 09701
Giải 1 60376
ĐB 753148
Bảng loto
01 01 06 08 11 25 29 34 36
41 48 53 60 71 76 85 89 93
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bến Tre ngày 04/06/2024

Giải 8 74
Giải 7 554
Giải 6 315233869254
Giải 5 6213
Giải 4 95216825186949576652754597441633917
Giải 3 4825911736
Giải 2 84050
Giải 1 00832
ĐB 907431
Bảng loto
13 16 16 17 18 31 32 36 50
52 52 54 54 59 59 74 86 95
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bến Tre ngày 28/05/2024

Giải 8 57
Giải 7 344
Giải 6 113533397757
Giải 5 0484
Giải 4 96694079210151167819620123495866028
Giải 3 0430589095
Giải 2 87536
Giải 1 40274
ĐB 851323
Bảng loto
05 11 12 19 21 23 28 35 36
39 44 57 57 58 74 84 94 95
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước: