Cầu loto BT - Thống kê cầu lô tô Bến Tre hôm nay chính xác

Thống kê cầu loto xổ số Bến Tre hôm nay

Biên độ 6 ngày:
  • 46
Biên độ 5 ngày:
  • 04
  • 44
  • 46
  • 48
  • 49
  • 50
  • 52
  • 75
  • 80
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu biên độ: ngày tính từ ngày 28-11-2023. Dự đoán sẽ xuất hiện bộ số:
Vị trí số ghép lên cầu >>

Kết quả xổ số Bến Tre ngày 28/11/2023

Giải 8 05
Giải 7 252
Giải 6 895100211918
Giải 5 4251
Giải 4 34155849627964443649443658791808894
Giải 3 9377460045
Giải 2 44422
Giải 1 08490
ĐB 467228
Bảng loto
05 18 18 21 22 28 44 45 49
51 51 52 55 62 65 74 90 94
Thông tin vị trí:
Bộ số hệ thống tính toán:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bến Tre ngày 21/11/2023

Giải 8 38
Giải 7 781
Giải 6 306898537085
Giải 5 4243
Giải 4 47215640806956149246517923769196774
Giải 3 9457267915
Giải 2 70040
Giải 1 43118
ĐB 954344
Bảng loto
15 15 18 38 40 43 44 46 53
61 68 72 74 80 81 85 91 92
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bến Tre ngày 14/11/2023

Giải 8 70
Giải 7 507
Giải 6 085074955471
Giải 5 6138
Giải 4 16742862965053596611924161551341797
Giải 3 5045553479
Giải 2 62541
Giải 1 79191
ĐB 205547
Bảng loto
07 11 13 16 35 38 41 42 47
50 55 70 71 79 91 95 96 97
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bến Tre ngày 07/11/2023

Giải 8 20
Giải 7 223
Giải 6 366337993287
Giải 5 9799
Giải 4 37448632881628279508658616564349277
Giải 3 7918658892
Giải 2 14027
Giải 1 06320
ĐB 197343
Bảng loto
08 20 20 23 27 43 43 48 61
63 77 82 86 87 88 92 99 99
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bến Tre ngày 31/10/2023

Giải 8 69
Giải 7 801
Giải 6 254033190006
Giải 5 0840
Giải 4 05368709489762020580778904357387272
Giải 3 3755186679
Giải 2 95811
Giải 1 25393
ĐB 728351
Bảng loto
01 06 11 19 20 40 40 48 51
51 68 69 72 73 79 80 90 93
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bến Tre ngày 24/10/2023

Giải 8 37
Giải 7 452
Giải 6 178940632084
Giải 5 0783
Giải 4 59695908328823546076505224667773029
Giải 3 3322197624
Giải 2 57896
Giải 1 71783
ĐB 645938
Bảng loto
21 22 24 29 32 35 37 38 52
63 76 77 83 83 84 89 95 96
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bến Tre ngày 17/10/2023

Giải 8 10
Giải 7 911
Giải 6 705886901644
Giải 5 3049
Giải 4 75351617578617477908926038054889740
Giải 3 1692891083
Giải 2 84078
Giải 1 23351
ĐB 767032
Bảng loto
03 08 10 11 28 32 40 44 48
49 51 51 57 58 74 78 83 90
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước: