Cầu loto BL - Thống kê cầu lô tô Bạc Liêu hôm nay chính xác

Thống kê cầu loto xổ số Bạc Liêu hôm nay

Biên độ 7 ngày:
  • 01
Biên độ 6 ngày:
  • 01
Biên độ 5 ngày:
  • 01
  • 04
  • 24
  • 47
  • 98
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu biên độ: ngày tính từ ngày 20-07-2024. Dự đoán sẽ xuất hiện bộ số:
Vị trí số ghép lên cầu >>

Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 16/07/2024

Giải 8 35
Giải 7 023
Giải 6 687084991892
Giải 5 1781
Giải 4 91504090800844002811258941507997928
Giải 3 7363860177
Giải 2 95701
Giải 1 31441
ĐB 704260
Bảng loto
01 04 11 23 28 35 38 40 41
60 70 77 79 80 81 92 94 99
Thông tin vị trí:
Bộ số hệ thống tính toán:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 09/07/2024

Giải 8 66
Giải 7 492
Giải 6 015629001926
Giải 5 1878
Giải 4 44237882397761879203441420719164449
Giải 3 7251626710
Giải 2 71076
Giải 1 64420
ĐB 387936
Bảng loto
00 03 10 16 18 20 26 36 37
39 42 49 56 66 76 78 91 92
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 02/07/2024

Giải 8 76
Giải 7 051
Giải 6 810832762282
Giải 5 2886
Giải 4 90299109711369334894776920420110985
Giải 3 6005655928
Giải 2 70817
Giải 1 43734
ĐB 035005
Bảng loto
01 05 08 17 28 34 51 56 71
76 76 82 85 86 92 93 94 99
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 25/06/2024

Giải 8 91
Giải 7 369
Giải 6 607831421593
Giải 5 3115
Giải 4 03760375209348447164678611365693117
Giải 3 6664836409
Giải 2 87604
Giải 1 49066
ĐB 574546
Bảng loto
04 09 15 17 20 42 46 48 56
60 61 64 66 69 78 84 91 93
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 18/06/2024

Giải 8 68
Giải 7 090
Giải 6 245562186294
Giải 5 3424
Giải 4 34023254721245553495638478628416393
Giải 3 9017315347
Giải 2 19438
Giải 1 58598
ĐB 769851
Bảng loto
18 23 24 38 47 47 51 55 55
68 72 73 84 90 93 94 95 98
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 11/06/2024

Giải 8 90
Giải 7 678
Giải 6 299303070460
Giải 5 4201
Giải 4 32543769224339245015306897495566916
Giải 3 4024083195
Giải 2 06584
Giải 1 61295
ĐB 985521
Bảng loto
01 07 15 16 21 22 40 43 55
60 78 84 89 90 92 93 95 95
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 04/06/2024

Giải 8 43
Giải 7 288
Giải 6 364446545354
Giải 5 6034
Giải 4 22702906610844079234214853983910078
Giải 3 1365544456
Giải 2 47351
Giải 1 34128
ĐB 593027
Bảng loto
02 27 28 34 34 39 40 43 44
51 54 54 55 56 61 78 85 88
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước:

Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 28/05/2024

Giải 8 63
Giải 7 440
Giải 6 631411942133
Giải 5 5019
Giải 4 23968964322729403909288353857708291
Giải 3 4470487558
Giải 2 23448
Giải 1 02790
ĐB 843632
Bảng loto
04 09 14 19 32 32 33 35 40
48 58 63 68 77 90 91 94 94
Thông tin vị trí:
Bộ số cho ngày hôm sau:
Bộ số của ngày hôm trước: