Đề về 89, thống kê những con lô sẽ ra ngày hôm sau

Chọn bộ số để xem thống kê

Các thống kê đề về 89

Khi đề về 89, hôm sau giải ĐB về những con số sau:

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
80 4 lần 97 4 lần 58 4 lần 51 4 lần 04 2 lần
66 2 lần 78 2 lần 89 2 lần 23 2 lần 30 2 lần
02 2 lần 74 2 lần 47 2 lần 12 2 lần 79 2 lần
48 2 lần 15 2 lần 57 2 lần 96 2 lần 32 2 lần
36 2 lần 76 2 lần 00 1 lần 77 1 lần 73 1 lần
70 1 lần 46 1 lần 92 1 lần 08 1 lần 71 1 lần
31 1 lần 19 1 lần 03 1 lần 65 1 lần 22 1 lần
13 1 lần 17 1 lần 93 1 lần 37 1 lần 99 1 lần
85 1 lần 60 1 lần 82 1 lần 06 1 lần 40 1 lần
64 1 lần 14 1 lần 10 1 lần 35 1 lần 53 1 lần
61 1 lần 07 1 lần 87 1 lần

Thống kê chạm những hôm đề về 89

ChạmĐầuĐuôiTổng
0 9 lần 11 lần 7 lần
1 9 lần 7 lần 7 lần
2 3 lần 9 lần 9 lần
3 9 lần 7 lần 12 lần
4 6 lần 6 lần 7 lần
5 11 lần 5 lần 10 lần
6 6 lần 10 lần 14 lần
7 12 lần 13 lần 5 lần
8 9 lần 9 lần 10 lần
9 9 lần 6 lần 2 lần

Xem thống kê chi tiết những ngày đề về 89

Đề Đề hôm sau
902 89
17-4-2024
629 04
18-4-2024
693 89
4-4-2024
726 66
5-4-2024
333 89
3-2-2024
133 00
4-2-2024
910 89
8-1-2024
488 77
9-1-2024
072 89
1-10-2023
809 73
2-10-2023
Đề Đề hôm sau
593 89
17-3-2023
575 70
18-3-2023
605 89
25-8-2021
886 78
26-8-2021
583 89
24-8-2021
605 89
25-8-2021
612 89
7-7-2021
103 46
8-7-2021

Thảo luận