Đề về 77, thống kê những con lô sẽ ra ngày hôm sau

Chọn bộ số để xem thống kê

Các thống kê đề về 77

Khi đề về 77, hôm sau giải ĐB về những con số sau:

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
00 4 lần 96 3 lần 32 2 lần 78 2 lần 10 2 lần
87 2 lần 56 2 lần 53 2 lần 81 2 lần 11 2 lần
01 2 lần 74 2 lần 22 2 lần 63 2 lần 07 2 lần
64 2 lần 61 2 lần 02 2 lần 58 2 lần 27 2 lần
50 2 lần 60 2 lần 24 1 lần 36 1 lần 68 1 lần
33 1 lần 62 1 lần 45 1 lần 05 1 lần 19 1 lần
49 1 lần 52 1 lần 84 1 lần 25 1 lần 90 1 lần
03 1 lần 75 1 lần 97 1 lần 65 1 lần 44 1 lần
55 1 lần 29 1 lần 41 1 lần 23 1 lần 66 1 lần
18 1 lần 09 1 lần 70 1 lần 77 1 lần 21 1 lần
30 1 lần 14 1 lần 92 1 lần

Thống kê chạm những hôm đề về 77

ChạmĐầuĐuôiTổng
0 13 lần 13 lần 8 lần
1 7 lần 10 lần 11 lần
2 9 lần 9 lần 7 lần
3 5 lần 7 lần 6 lần
4 4 lần 8 lần 4 lần
5 10 lần 6 lần 15 lần
6 12 lần 7 lần 5 lần
7 7 lần 8 lần 7 lần
8 5 lần 6 lần 4 lần
9 6 lần 4 lần 11 lần

Xem thống kê chi tiết những ngày đề về 77

Đề Đề hôm sau
238 77
19-7-2024
-
20-7-2024
158 77
29-4-2024
446 24
30-4-2024
488 77
9-1-2024
737 32
10-1-2024
145 77
19-12-2023
649 78
20-12-2023
561 77
4-8-2023
457 10
5-8-2023
Đề Đề hôm sau
758 77
7-3-2023
737 87
8-3-2023
475 77
2-3-2023
378 56
3-3-2023
156 77
17-10-2022
072 53
18-10-2022
767 77
22-9-2022
794 36
23-9-2022

Thảo luận