Đề về 71, thống kê những con lô sẽ ra ngày hôm sau

Chọn bộ số để xem thống kê

Các thống kê đề về 71

Khi đề về 71, hôm sau giải ĐB về những con số sau:

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
48 3 lần 87 3 lần 04 3 lần 90 3 lần 06 3 lần
70 3 lần 36 3 lần 82 2 lần 15 2 lần 64 2 lần
67 2 lần 46 2 lần 83 2 lần 26 2 lần 12 2 lần
80 2 lần 53 2 lần 84 2 lần 94 2 lần 60 2 lần
51 2 lần 89 2 lần 29 1 lần 78 1 lần 49 1 lần
20 1 lần 98 1 lần 56 1 lần 00 1 lần 23 1 lần
08 1 lần 57 1 lần 79 1 lần 63 1 lần 16 1 lần
92 1 lần 69 1 lần 09 1 lần 74 1 lần 40 1 lần
43 1 lần 55 1 lần 91 1 lần 95 1 lần 99 1 lần
52 1 lần 58 1 lần 31 1 lần 11 1 lần 01 1 lần
59 1 lần 73 1 lần 37 1 lần 02 1 lần 21 1 lần
25 1 lần 19 1 lần

Thống kê chạm những hôm đề về 71

ChạmĐầuĐuôiTổng
0 11 lần 13 lần 12 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần
2 7 lần 7 lần 9 lần
3 5 lần 8 lần 9 lần
4 8 lần 10 lần 7 lần
5 10 lần 5 lần 6 lần
6 8 lần 12 lần 10 lần
7 7 lần 7 lần 10 lần
8 13 lần 7 lần 8 lần
9 10 lần 10 lần 8 lần

Xem thống kê chi tiết những ngày đề về 71

Đề Đề hôm sau
953 71
22-3-2024
598 82
23-3-2024
490 71
20-11-2023
179 48
21-11-2023
983 71
18-11-2023
384 29
19-11-2023
211 71
27-7-2023
409 15
28-7-2023
449 71
18-2-2023
372 64
19-2-2023
Đề Đề hôm sau
523 71
25-1-2023
341 64
26-1-2023
939 71
9-12-2022
829 78
10-12-2022
774 71
6-11-2022
040 67
7-11-2022
753 71
4-11-2022
334 87
5-11-2022

Thảo luận