Đề về 71, thống kê những con lô sẽ ra ngày hôm sau

Chọn bộ số để xem thống kê

Các thống kê đề về 71

Khi đề về 71, hôm sau giải ĐB về những con số sau:

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
48 3 lần 06 3 lần 36 3 lần 87 3 lần 70 3 lần
04 3 lần 90 3 lần 60 2 lần 84 2 lần 53 2 lần
51 2 lần 89 2 lần 80 2 lần 12 2 lần 94 2 lần
83 2 lần 46 2 lần 15 2 lần 64 2 lần 67 2 lần
26 2 lần 91 1 lần 25 1 lần 95 1 lần 21 1 lần
99 1 lần 73 1 lần 52 1 lần 58 1 lần 31 1 lần
02 1 lần 11 1 lần 37 1 lần 55 1 lần 59 1 lần
01 1 lần 92 1 lần 43 1 lần 23 1 lần 78 1 lần
49 1 lần 20 1 lần 98 1 lần 56 1 lần 00 1 lần
82 1 lần 08 1 lần 40 1 lần 57 1 lần 79 1 lần
63 1 lần 16 1 lần 29 1 lần 69 1 lần 09 1 lần
74 1 lần 19 1 lần

Thống kê chạm những hôm đề về 71

ChạmĐầuĐuôiTổng
0 11 lần 13 lần 11 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần
2 7 lần 6 lần 9 lần
3 5 lần 8 lần 9 lần
4 8 lần 10 lần 7 lần
5 10 lần 5 lần 6 lần
6 8 lần 12 lần 10 lần
7 7 lần 7 lần 10 lần
8 12 lần 7 lần 8 lần
9 10 lần 10 lần 8 lần

Xem thống kê chi tiết những ngày đề về 71

Đề Đề hôm sau
490 71
20-11-2023
179 48
21-11-2023
983 71
18-11-2023
384 29
19-11-2023
211 71
27-7-2023
409 15
28-7-2023
449 71
18-2-2023
372 64
19-2-2023
523 71
25-1-2023
341 64
26-1-2023
Đề Đề hôm sau
939 71
9-12-2022
829 78
10-12-2022
774 71
6-11-2022
040 67
7-11-2022
753 71
4-11-2022
334 87
5-11-2022
621 71
27-6-2022
131 49
28-6-2022

Thảo luận