Đề về 69, thống kê những con lô sẽ ra ngày hôm sau

Chọn bộ số để xem thống kê

Các thống kê đề về 69

Khi đề về 69, hôm sau giải ĐB về những con số sau:

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
10 3 lần 77 3 lần 21 3 lần 17 3 lần 16 3 lần
09 2 lần 23 2 lần 24 2 lần 44 2 lần 46 2 lần
86 2 lần 18 2 lần 59 2 lần 50 2 lần 47 1 lần
67 1 lần 57 1 lần 95 1 lần 91 1 lần 78 1 lần
64 1 lần 36 1 lần 76 1 lần 88 1 lần 03 1 lần
71 1 lần 39 1 lần 69 1 lần 81 1 lần 98 1 lần
38 1 lần 43 1 lần 01 1 lần 94 1 lần 63 1 lần
56 1 lần 45 1 lần 93 1 lần 54 1 lần 84 1 lần
27 1 lần 35 1 lần 19 1 lần 04 1 lần 73 1 lần

Thống kê chạm những hôm đề về 69

ChạmĐầuĐuôiTổng
0 5 lần 5 lần 6 lần
1 12 lần 7 lần 7 lần
2 8 lần 0 lần 4 lần
3 4 lần 7 lần 7 lần
4 7 lần 9 lần 9 lần
5 7 lần 3 lần 6 lần
6 4 lần 10 lần 3 lần
7 7 lần 10 lần 5 lần
8 5 lần 6 lần 7 lần
9 5 lần 7 lần 10 lần

Xem thống kê chi tiết những ngày đề về 69

Đề Đề hôm sau
548 69
16-11-2023
951 10
17-11-2023
152 69
6-9-2023
499 56
7-9-2023
918 69
20-1-2023
523 71
25-1-2023
966 69
9-10-2022
712 18
10-10-2022
651 69
3-10-2022
518 59
4-10-2022
Đề Đề hôm sau
511 69
7-9-2022
757 43
8-9-2022
437 69
8-4-2022
341 94
9-4-2022
989 69
8-1-2022
930 93
9-1-2022
470 69
28-10-2021
676 35
29-10-2021

Thảo luận