Đề về 69, thống kê những con lô sẽ ra ngày hôm sau

Chọn bộ số để xem thống kê

Các thống kê đề về 69

Khi đề về 69, hôm sau giải ĐB về những con số sau:

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
50 3 lần 10 3 lần 16 3 lần 17 3 lần 21 3 lần
77 3 lần 35 2 lần 18 2 lần 59 2 lần 09 2 lần
46 2 lần 86 2 lần 44 2 lần 24 2 lần 23 2 lần
83 1 lần 34 1 lần 56 1 lần 71 1 lần 43 1 lần
94 1 lần 93 1 lần 47 1 lần 38 1 lần 04 1 lần
19 1 lần 27 1 lần 84 1 lần 54 1 lần 45 1 lần
63 1 lần 01 1 lần 98 1 lần 81 1 lần 67 1 lần
57 1 lần 95 1 lần 91 1 lần 78 1 lần 36 1 lần
64 1 lần 76 1 lần 88 1 lần 03 1 lần 39 1 lần
69 1 lần 73 1 lần

Thống kê chạm những hôm đề về 69

ChạmĐầuĐuôiTổng
0 5 lần 6 lần 6 lần
1 12 lần 7 lần 8 lần
2 8 lần 0 lần 4 lần
3 6 lần 8 lần 7 lần
4 7 lần 10 lần 9 lần
5 8 lần 4 lần 7 lần
6 4 lần 10 lần 3 lần
7 7 lần 10 lần 6 lần
8 6 lần 6 lần 8 lần
9 5 lần 7 lần 10 lần

Xem thống kê chi tiết những ngày đề về 69

Đề Đề hôm sau
908 69
4-5-2024
801 83
5-5-2024
993 69
15-4-2024
968 50
16-4-2024
378 69
29-3-2024
621 35
30-3-2024
691 69
14-3-2024
123 34
15-3-2024
548 69
16-11-2023
951 10
17-11-2023
Đề Đề hôm sau
152 69
6-9-2023
499 56
7-9-2023
918 69
20-1-2023
523 71
25-1-2023
966 69
9-10-2022
712 18
10-10-2022
651 69
3-10-2022
518 59
4-10-2022

Thảo luận