Đề về 52, thống kê những con lô sẽ ra ngày hôm sau

Chọn bộ số để xem thống kê

Các thống kê đề về 52

Khi đề về 52, hôm sau giải ĐB về những con số sau:

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
09 3 lần 33 3 lần 16 2 lần 62 2 lần 21 2 lần
46 2 lần 39 2 lần 07 2 lần 92 2 lần 82 2 lần
42 2 lần 36 2 lần 71 2 lần 13 2 lần 29 2 lần
12 2 lần 22 2 lần 01 2 lần 00 1 lần 02 1 lần
97 1 lần 79 1 lần 37 1 lần 95 1 lần 57 1 lần
75 1 lần 35 1 lần 98 1 lần 90 1 lần 52 1 lần
96 1 lần 77 1 lần 25 1 lần 53 1 lần 85 1 lần
28 1 lần 27 1 lần 72 1 lần 94 1 lần 73 1 lần
60 1 lần 47 1 lần 24 1 lần 58 1 lần 14 1 lần
56 1 lần 63 1 lần 55 1 lần 78 1 lần 43 1 lần
91 1 lần 18 1 lần 26 1 lần 30 1 lần 84 1 lần
59 1 lần

Thống kê chạm những hôm đề về 52

ChạmĐầuĐuôiTổng
0 9 lần 4 lần 10 lần
1 8 lần 7 lần 8 lần
2 11 lần 15 lần 6 lần
3 10 lần 9 lần 8 lần
4 6 lần 4 lần 7 lần
5 7 lần 6 lần 3 lần
6 4 lần 9 lần 9 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần
8 4 lần 5 lần 7 lần
9 9 lần 9 lần 10 lần

Xem thống kê chi tiết những ngày đề về 52

Đề Đề hôm sau
699 52
24-4-2024
-
25-4-2024
190 52
1-4-2024
629 09
2-4-2024
983 52
10-3-2024
683 33
11-3-2024
858 52
8-2-2024
391 00
13-2-2024
209 52
24-11-2023
088 16
25-11-2023
Đề Đề hôm sau
352 52
9-9-2023
359 02
10-9-2023
704 52
20-5-2023
452 97
21-5-2023
646 52
22-4-2023
716 79
23-4-2023
184 52
12-1-2023
607 62
13-1-2023

Thảo luận