Đề về 43, thống kê những con lô sẽ ra ngày hôm sau

Chọn bộ số để xem thống kê

Các thống kê đề về 43

Khi đề về 43, hôm sau giải ĐB về những con số sau:

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
44 4 lần 63 4 lần 90 3 lần 22 3 lần 46 3 lần
98 2 lần 58 2 lần 18 2 lần 76 2 lần 93 2 lần
10 2 lần 49 2 lần 05 2 lần 50 2 lần 66 2 lần
53 2 lần 88 2 lần 11 2 lần 25 1 lần 35 1 lần
99 1 lần 64 1 lần 79 1 lần 03 1 lần 20 1 lần
45 1 lần 29 1 lần 92 1 lần 77 1 lần 59 1 lần
19 1 lần 38 1 lần 42 1 lần 08 1 lần 94 1 lần
62 1 lần 34 1 lần 06 1 lần 27 1 lần 04 1 lần
51 1 lần 43 1 lần 07 1 lần 02 1 lần 16 1 lần
52 1 lần 60 1 lần 14 1 lần 74 1 lần 30 1 lần
47 1 lần 80 1 lần 26 1 lần 21 1 lần 67 1 lần
85 1 lần 32 1 lần 41 1 lần

Thống kê chạm những hôm đề về 43

ChạmĐầuĐuôiTổng
0 8 lần 11 lần 5 lần
1 9 lần 5 lần 7 lần
2 9 lần 9 lần 8 lần
3 5 lần 10 lần 12 lần
4 14 lần 10 lần 6 lần
5 9 lần 6 lần 7 lần
6 10 lần 10 lần 7 lần
7 5 lần 5 lần 8 lần
8 4 lần 10 lần 12 lần
9 10 lần 7 lần 11 lần

Xem thống kê chi tiết những ngày đề về 43

Đề Đề hôm sau
097 43
25-5-2024
533 98
26-5-2024
012 43
24-12-2023
082 25
25-12-2023
828 43
25-8-2023
949 58
26-8-2023
067 43
4-3-2023
581 18
5-3-2023
652 43
16-2-2023
184 35
17-2-2023
Đề Đề hôm sau
933 43
31-10-2022
998 76
1-11-2022
128 43
23-10-2022
054 99
24-10-2022
757 43
8-9-2022
012 93
9-9-2022
482 43
3-5-2022
791 10
4-5-2022

Thảo luận