Đề về 29, thống kê những con lô sẽ ra ngày hôm sau

Chọn bộ số để xem thống kê

Các thống kê đề về 29

Khi đề về 29, hôm sau giải ĐB về những con số sau:

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
71 4 lần 95 4 lần 10 4 lần 88 3 lần 03 2 lần
65 2 lần 01 2 lần 96 2 lần 17 2 lần 21 2 lần
93 2 lần 32 2 lần 41 2 lần 27 2 lần 37 2 lần
49 2 lần 85 2 lần 54 2 lần 55 1 lần 15 1 lần
31 1 lần 06 1 lần 23 1 lần 12 1 lần 70 1 lần
22 1 lần 83 1 lần 68 1 lần 64 1 lần 30 1 lần
47 1 lần 14 1 lần 09 1 lần 44 1 lần 82 1 lần
81 1 lần 56 1 lần 51 1 lần 84 1 lần 86 1 lần
20 1 lần 80 1 lần 35 1 lần 24 1 lần 19 1 lần
77 1 lần 87 1 lần 48 1 lần 07 1 lần 98 1 lần
16 1 lần 79 1 lần 67 1 lần 61 1 lần 11 1 lần
78 1 lần

Thống kê chạm những hôm đề về 29

ChạmĐầuĐuôiTổng
0 7 lần 8 lần 6 lần
1 12 lần 15 lần 11 lần
2 8 lần 5 lần 6 lần
3 7 lần 6 lần 11 lần
4 7 lần 7 lần 9 lần
5 5 lần 11 lần 10 lần
6 6 lần 6 lần 8 lần
7 8 lần 11 lần 5 lần
8 12 lần 7 lần 9 lần
9 9 lần 5 lần 6 lần

Xem thống kê chi tiết những ngày đề về 29

Đề Đề hôm sau
384 29
19-11-2023
490 71
20-11-2023
879 29
26-7-2023
211 71
27-7-2023
305 29
22-11-2022
477 79
23-11-2022
921 29
29-9-2022
896 51
30-9-2022
729 29
10-3-2022
613 49
11-3-2022
Đề Đề hôm sau
043 29
5-12-2021
717 84
6-12-2021
045 29
10-9-2021
266 54
11-9-2021
135 29
23-5-2021
196 85
24-5-2021
046 29
10-2-2021
562 86
15-2-2021

Thảo luận