Đề về 10, thống kê những con lô sẽ ra ngày hôm sau

Chọn bộ số để xem thống kê

Các thống kê đề về 10

Khi đề về 10, hôm sau giải ĐB về những con số sau:

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
53 3 lần 71 3 lần 15 3 lần 21 3 lần 82 3 lần
90 3 lần 49 2 lần 10 2 lần 37 2 lần 83 2 lần
42 2 lần 81 2 lần 91 2 lần 95 2 lần 40 2 lần
44 2 lần 02 2 lần 39 2 lần 04 2 lần 36 2 lần
67 2 lần 78 2 lần 00 2 lần 03 2 lần 05 2 lần
65 2 lần 55 2 lần 26 1 lần 06 1 lần 72 1 lần
38 1 lần 41 1 lần 27 1 lần 88 1 lần 58 1 lần
92 1 lần 29 1 lần 25 1 lần 86 1 lần 47 1 lần
84 1 lần 89 1 lần 68 1 lần 74 1 lần 54 1 lần
24 1 lần 59 1 lần 16 1 lần 12 1 lần 76 1 lần
45 1 lần 61 1 lần 73 1 lần 23 1 lần 13 1 lần
97 1 lần 48 1 lần 63 1 lần 50 1 lần 96 1 lần
64 1 lần

Thống kê chạm những hôm đề về 10

ChạmĐầuĐuôiTổng
0 11 lần 10 lần 13 lần
1 8 lần 12 lần 11 lần
2 9 lần 10 lần 6 lần
3 7 lần 11 lần 12 lần
4 12 lần 9 lần 10 lần
5 9 lần 13 lần 8 lần
6 8 lần 8 lần 9 lần
7 9 lần 7 lần 4 lần
8 11 lần 7 lần 9 lần
9 10 lần 7 lần 12 lần

Xem thống kê chi tiết những ngày đề về 10

Đề Đề hôm sau
951 10
17-11-2023
983 71
18-11-2023
457 10
5-8-2023
749 23
6-8-2023
716 10
10-11-2022
817 36
11-11-2022
791 10
4-5-2022
780 54
5-5-2022
816 10
26-11-2021
278 24
27-11-2021
Đề Đề hôm sau
295 10
2-11-2021
072 67
3-11-2021
441 10
3-4-2021
162 78
4-4-2021
634 10
3-3-2021
961 00
4-3-2021
171 10
23-2-2021
933 15
24-2-2021

Thảo luận