Đề về 09, thống kê những con lô sẽ ra ngày hôm sau

Chọn bộ số để xem thống kê

Các thống kê đề về 09

Khi đề về 09, hôm sau giải ĐB về những con số sau:

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
33 4 lần 32 3 lần 16 3 lần 48 3 lần 00 3 lần
56 3 lần 64 2 lần 21 2 lần 17 2 lần 47 2 lần
55 2 lần 95 2 lần 01 2 lần 11 2 lần 71 2 lần
18 2 lần 68 2 lần 79 2 lần 44 2 lần 05 2 lần
27 2 lần 36 2 lần 52 1 lần 45 1 lần 69 1 lần
12 1 lần 67 1 lần 40 1 lần 46 1 lần 86 1 lần
76 1 lần 07 1 lần 77 1 lần 98 1 lần 24 1 lần
81 1 lần 22 1 lần 91 1 lần 10 1 lần 74 1 lần
19 1 lần 14 1 lần 43 1 lần 25 1 lần 63 1 lần
75 1 lần 87 1 lần 72 1 lần 50 1 lần 61 1 lần
26 1 lần 58 1 lần 49 1 lần 70 1 lần 34 1 lần
54 1 lần 51 1 lần 80 1 lần 15 1 lần 04 1 lần
30 1 lần

Thống kê chạm những hôm đề về 09

ChạmĐầuĐuôiTổng
0 9 lần 9 lần 10 lần
1 14 lần 12 lần 9 lần
2 8 lần 7 lần 6 lần
3 11 lần 6 lần 8 lần
4 12 lần 10 lần 9 lần
5 10 lần 10 lần 9 lần
6 8 lần 12 lần 9 lần
7 10 lần 10 lần 11 lần
8 4 lần 9 lần 8 lần
9 4 lần 5 lần 11 lần

Xem thống kê chi tiết những ngày đề về 09

Đề Đề hôm sau
629 09
2-4-2024
673 64
3-4-2024
369 09
31-3-2024
190 52
1-4-2024
362 09
27-2-2024
776 45
28-2-2024
146 09
19-1-2024
709 64
20-1-2024
920 09
20-8-2023
272 21
21-8-2023
Đề Đề hôm sau
943 09
8-10-2022
966 69
9-10-2022
595 09
25-9-2022
937 12
26-9-2022
964 09
30-7-2022
502 67
31-7-2022
871 09
25-5-2022
417 17
26-5-2022

Thảo luận