Đề về 00, thống kê những con lô sẽ ra ngày hôm sau

Chọn bộ số để xem thống kê

Các thống kê đề về 00

Khi đề về 00, hôm sau giải ĐB về những con số sau:

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
65 4 lần 96 4 lần 97 3 lần 59 3 lần 55 3 lần
91 3 lần 72 3 lần 24 3 lần 61 3 lần 05 2 lần
98 2 lần 84 2 lần 01 2 lần 42 2 lần 39 2 lần
67 2 lần 00 2 lần 56 2 lần 81 2 lần 03 2 lần
70 1 lần 76 1 lần 60 1 lần 09 1 lần 92 1 lần
13 1 lần 20 1 lần 78 1 lần 86 1 lần 83 1 lần
63 1 lần 26 1 lần 82 1 lần 10 1 lần 38 1 lần
57 1 lần 14 1 lần 54 1 lần 62 1 lần 58 1 lần
12 1 lần 77 1 lần 23 1 lần 25 1 lần 36 1 lần
32 1 lần 80 1 lần 43 1 lần 18 1 lần 48 1 lần
08 1 lần 16 1 lần 73 1 lần 85 1 lần 34 1 lần
49 1 lần 35 1 lần 52 1 lần 69 1 lần

Thống kê chạm những hôm đề về 00

ChạmĐầuĐuôiTổng
0 10 lần 7 lần 10 lần
1 6 lần 10 lần 12 lần
2 7 lần 11 lần 7 lần
3 7 lần 8 lần 9 lần
4 5 lần 8 lần 6 lần
5 12 lần 12 lần 11 lần
6 13 lần 11 lần 9 lần
7 8 lần 7 lần 11 lần
8 9 lần 8 lần 5 lần
9 13 lần 8 lần 10 lần

Xem thống kê chi tiết những ngày đề về 00

Đề Đề hôm sau
552 00
21-5-2024
393 97
22-5-2024
391 00
13-2-2024
176 70
14-2-2024
133 00
4-2-2024
698 76
5-2-2024
858 00
14-11-2023
338 59
15-11-2023
286 00
18-10-2023
453 05
19-10-2023
Đề Đề hôm sau
034 00
26-12-2022
977 97
27-12-2022
500 00
21-10-2022
316 98
22-10-2022
714 00
24-3-2022
884 60
25-3-2022
277 00
14-12-2021
960 09
15-12-2021

Thảo luận